AKTUALITY

NOVÉ VIDEO

Za parádní záznam z věnečku Tanečních kurzů manželů Rottenbornových děkujeme Markovi Ženklovi. Těšíme se na Vás v další sezóně, tak nás omrkněte a přejděte na Booking! 🙂 

V neděli 26. 6. 2022 jsme velkým koncertem oslavili v Teplicích 40 +1 let existence orchestru. Když se člověk ohlédne, napadne jej, že tuhle úžasnou skutečnost nejlépe vystihuje parafráze výroku G. B. Shawa, v němž slovo „divadlo“ nahradíme slovem „Bonit“: “Trůny se kácejí, Bonit zůstává”.
Pomineme-li skutečnost, že udržet pohromadě partu dvaceti lidí po tak dlouhý čas je vlastně zázrakem samo o sobě, pak to, čemu orchestr od svého vzniku čelil a co vše ustál je vskutku obdivuhodné:
– zásadní politické, společenské a kulturní proměny roku 1989
– boom malých laciných kapel v devadesátých letech
– přelom století a tisíciletí
– velká recese a finanční krize po roce 2008 a s tím související ztráta zájmu o velká hudební tělesa
– 1. a 2. a další vlny Covidu a další a další
A Bonit je stále zde.
Máme z toho přirozeně velkou radost, ale vnímáme to také jako nemalý závazek. Závazek vůči těm, kteří orchestr založili či v něm hráli a již nejsou mezi námi. Vůči všem těm, kteří kdy v orchestru hráli a včera nás přišli podpořit. Mnohdy nemalou část svého života spojili s tímto hudebním tělesem, přinášeli sem své muzikantství, svou energii a zachovali jej tak při životě a posouvali dál v čase. Děkujeme jim i vám všem, kteří jste s námi včera sdíleli naši radost ze společného hraní a věříme, že jsme se neviděli naposledy. Pokud tedy někde uvidíte – hraje Big Band Bonit, určitě přijďte, protože věříme, že BONIT byl, je a bude DOBRÁ ZNAČKA.

Kontakt